Staza – 11.5km

Start ove utrke, kao i utrke na 2km je prema zapadu tj prema Jarunu.

U smjeru Jaruna se trči po kruni nasipa, dok se nakon okretišta na Petrovaradinskoj spušta u podnožje nasipa i trči makadamskim/poljskim putom. Kod bazena/stadiona Mladost se staza opet diže na krunu nasipa.

Na stazi su tri okrepne stanice s vodom – jedna na cca 3. km, a druga na cca 6. km utrke i treća na cca 8. km utrke. Naravno, čevrta je u cilju utrke.