Staza -15.8 km

Start ove utrke, kao i utrke na 2/11km je prema zapadu tj. prema Jarunu.

U smjeru Jaruna se trči po kruni nasipa, dok se nakon okretišta na Savskoj opatovini spušta u podnožje nasipa i trči makadamskim/poljskim putom. Kod bazena/stadiona Mladost se staza stepenicama opet diže na krunu nasipa.

Na stazi su četiri okrepne stanice s vodom – jedna na cca 3. km, druga na cca 6. km, treća na cca 10. km i četvrta na cca 13. km utrke. Naravno, u cilju utrke vas čeka bogata okrepa.