Staza – 2km

Staza utrke na 2km se poklapa sa stazom utrke na 11,5km sve do 1. km kada se odvajaju – staza utrke na 2km skreće desno tj. ide na okretište tramvaja dok staza utrke na 11.5 km skreće lijevo tj. prolazi ispod savskog mosta.

Na stazi nema okrepnih stanica (osim one u cilju).

Pratite upute volontera uz stazu kako ne biste na okretištu tramvaja otišli na prometnicu i tako ugorzili stanje u prometu i svoj život.